Month: May 2015

Hanumán mesébe fog

Ó, nem is tudom mi lelte. Van egy történet, ami nem megy ki a fejéből, sehogysem. Próbálta pedig, de nem és nem. Valahogy felgyűlt, felduzzadt, mint egy elrekesztett patakból terebélyesedett nagy tó. Megakadt, megrekedt. Éjjel csillagok fürdenek benne, hajnalonta a napocska jár oda inni. Talán, ha a tükre fölé hajoltok, megindul az áramlás: a vékonyan csordogáló történet. És Hanumán, miután elmesélte nektek, megkönnyebbülten elfelejtheti.

I.

 csillagI

Valahol mindig alkonyodik, valahol mindig virrad.

Fordul az ég, nappalból alkony, alkonyból csillagos éj. Csak aki figyeli, az látja meg, talán még az se, mikor billen innen oda, onnan ide.

A gyerek látja. Az ablakot figyeli, azt, hogyan változik odakinn a fény. Mást se lát a világból, csak ezt. Meg a fehér szoba falait, a mennyezetet, az ágya mellett az asztalt, kisszéket.

Oda ül, aki jön hozzá: alacsony, barna bőrű idegen.

– Szervusz – mondja a bácsi, aki belépett.

–  …. – A gyerek összeszorítja a szemét és a száját. Tudja, hogy illetlenség, de csak azért is.

– Én vagyok a doktor. Azért jöttem, hogy meggyógyítsalak

–…. – Kinyitja a szemét. Nahát. Ez a doktor bácsi egyáltalán nem látszik doktor bácsinak.

– Most egy kicsit itt kell maradnod és még felkelni sem szabad egy darabig.

–…– A gyerek csukott szája, dacos álla megremeg.

– Tudom, hogy nagyon szomorú vagy.

–….. – Látni valóan nagyon igyekszik, hogy ne sírja el magát.

– Mesélek neked valakiről, aki éppen olyan szomorú volt, mint te. Egy kisfiúról. Nagyon-nagyon messze innen élt ez kisfiú. Olyan messze, hogy még a nap is másképpen jár ott, mint itt, errefelé.

–???????? – Erre azért kerekre nyílik a szeme. Mit tud ez a bácsi a napról?

– Valahol mindig alkonyodik, valahol mindig virrad. Fordul az ég, nappalból alkony, alkonyból csillagos éj. Csak aki figyeli, az látja meg, talán még az se, mikor billen innen oda, onnan ide – fog bele a doktor bácsi.

– Ó! – pottyan ki a szó a gyerekből. Mégiscsak csodálatos, hogy valaki pontosan azt mondja, amit ő gondolt az imént. A doktor bácsi azonban szemmel láthatóan nem zavartatja magát. Csak egy kis mosoly mutatja, hogy észrevette, meghallotta őt.

A hatalmas hegyek között a völgyre korábban borul árnyék. A szomorú kisfiú ott ült a ház előtt és figyelte, hogy az udvarban lassan körvonalait veszíti minden, elmerül a sötétben, miközben a távoli hegyek tetején a hó ezerszínű fényben tündököl. Aztán, ahogy a nap utolsó sugarai is elenyésznek, az égen felbukkan az első csillag. Szerette a csillagokat, mert szépen ragyognak és mert őt is úgy hívják: Karma. A rokonok szerint ez a név szerencsét hoz. Szép, ha valakinek a neve éppen azt jelenti: csillag. Ő a legkisebb fiú a családban, édesanyja fénylő csillaga.

Advertisements

Zsák a foltját

Van egy kis barátom.  Minden héten együtt töltünk egy kis időt és akkor sok mindent csinálunk, játszunk meg gyakorlunk is együtt.

WP_20150416_17_16_38_Pro WP_20150416_17_12_24_Pro

Nem sok idő az a heti egy óra. Nagyon hamar elröppen. Barátom mondogatja is: bárcsak az iskolában is ilyen gyorsan telne az idő! És én is sajnálom, amikor eljön a búcsú ideje.

Úgy érzem, jól összeillünk. Sok dologban egyenesen hasonlítunk is egymásra. Például abban, hogy amint látjátok,  mindketten szeretünk a dolgok fölé emelkedni. Felülről minden másképp fest. Az ember úgy érzi, nem is olyan nagy problémák azok, amikről pedig a földről fölfele pislogva azt hitte, megoldhatatlanok. Kicsit fölé emelkedve minden kisebbnek látszik. Mi magunk pedig egyenesen megnövünk.

WP_20140916_172  WP_20140714_057

Abban is megegyezünk, hogy mindketten szívesen kipróbáljuk, mennyire hajlik a gerincünk. Fontos dolog ez az életben, a felnőttek már tudják: ami elég rugalmas, azt nehéz megtörni. Őszintén szólva mindketten éppen elég gyakorlatot szereztünk már a rugalmasságból. És nagyonis ránk fér, hogy továbbra sem, akár megöregedve se hagyjuk törékennyé kövülni önmagunkat.

WP_20141209_185 WP_20150521_17_19_29_Pro

És akárki akármit mond, az embernek néha jó, ha egészen más szögből nézi a dolgokat. Például a feje tetejére állítva…

WP_20150127_095 WP_20140716_013

Higgyétek el nekem, nem is számít olyan nagyon sokat, hogy az ember néni vagy kisfiú. A fontos, hogy megértsük egymást.

Mint a barátom és én.WP_20141209_208

Hogyan lettem Minakshi?

Ő az tehát.

Tudjátok, akihez nem mehettem be, pedig jaj, mennyire vágytam rá!

Ilyenkor mondja a Mester, hogy ne akard annyira, mert a vágyak nagyon földi dolgok, csak akadályoznak a világosság felé vezető úton, ha mégoly jámbor vágyakról is van szó. Én meg ilyenkor mondom a Mesternek, hogy………! Na, jó, nem mondom, csak gondolom, de azt hiszem, ezek a gondolatok sem a megvilágosodás felé vezető ösvényt egyengetik előttem….

Minakshiról pedig sok szépet el lehet mondani.

Először is: nem anya szülte, hanem egy áldozati tűzből olyan hároméves forma kislányként lépett elő és ült a gyermekért imádkozó királyné ölébe. Így teljesedett be jóslat, hogy valaha nagy istennő édesanyja lehet. Minakshi ugyanis magának  Siva feleségének, Parvatinak a megtestesülése. Azt hiszem, ennél magasabb rangra istennő nem viheti a hindu mitológiában, nem csoda, hogy ilyen hatalmas templomot emeltek neki.

A történet pedig úgy folytatódik, hogy noha a királyi párnak nem lett másik gyermeke, így fiúutód nélkül meg kellett elégedniük a csodálatos kislánnyal, de azért nem volt okuk panaszra. A kislány igazi amazonná serdült, rendre leigázta a királyság békétlenkedő szomszédait, sőt, hódító hadjáratokat is vezetett. Mire minden szokást megtörve leány létére trónra került, rettegett híre követte lépteit.

Egészen odáig vetemedett, hogy magát a Kailásza hegyét, Siva birodalmi trónját szemelte ki legközelebbi hadjáratának céljául. Ez már sok volt a jóga urának! Ő is összegyűjtötte seregét és csatatérre vonult a Szűz Királynő ellen. És amikor a küzdelemben egymással szembe került Minakshi és Siva, a vasba öltözött leányt villámcsapásként érte az élmény: Ő AZ! AZ IGAZI FÉRFI! Az egyetlen, akit elfogad férjéül, aki előtt meghódol törhetetlen lelke!

Nem mesélem tovább, ki tudjátok találni: hirtelen békébe fordult a háború, következett a leánykérés, ásó, kapa, nagyharang….

Aki jóganevet kér a Mestertől, jól gondolja meg: a jóganév nem vicc, az program is. Milyen nevet kaptál, az a sorsodra utal, célt túz elébed. Mint fentebb láttátok, az ember gondolja meg jól, kérdez-e, kér-e valamit, mert még megkapja. Mint ezt a furcsa istennőt, aki speciális indiai elegye Jean d’Arc-nak és Makrancos Katának.

Van min morgolódni a Tanítványnak. Nem is hagyta szó nélkül! – Méghogy Minakshi!- zsörtölődött vastag szemüvegét tisztogatva:  A halszemű – ez volt az első, amit elolvasott róla.

– Aztán ez a házasság! Siva táncra perdült örömében, s mindenki tudja mi történik ilyenkor: összedől a világ. Lehet takarítani! És Minakshi szépen rendet csinált duhaj természetű ura után. Ezért énekelgetnek azóta is a tamil kislányok kedves dalocskát róla mosogatás közben:

Shiva wanders through the courtyard of space
destroying your work again and again,
and then comes before you dancing.
You never get angry.
Every day, you just pick up the vessels.

Röviden és összefoglalva: Minakshi a rossz gyerekek és nehéz természetű férjek védelmezője.

Ha végignézek az életemen, hát….

Ki mondta meg a Mesternek….????

Minakshi temploma

Miért megy egy jóindulatúan is matrónának nevezhető középiskolai tanár Indiába? Majd, legközelebb elmondom Minakshi történetét. Meg az enyémet.

Most kicsit távolabbról kezdem. Minakshi temploma Madurai közepén áll – már amennyire egy indiai városnak lehet közepe. Hozzá még az sem pontos, hogy ott áll – sokkal inkább terpeszkedik. Magas kerítéssel övezett díszes falai egész kis várost ölelnek körül, a falak mentén árusok várják türelmesen, hogy az arra járó templomjárók közül csak akad vásárló is. Addig meg elfoglalják magukat ezzel-azzal, trécseléssel, kézműveskedéssel…

WP_20150222_068 WP_20150222_070 WP_20150222_072

A négy égtáj felé nyíló tornyos kapukon lehet bejutni Minakshi templomába. A kapuban ruhatárui jegy ellenében kell megválnod a cipődtől, csomagodat gondos átvizsgálás után hagyhatod a ruhatárban. S hogy mi számít csomagnak, azt az egyenruhás őrök döntik el. Pl. az én jógamatracom csomagnak minősült. Ezek után ha átsétáltál a repülőtérihez hasonló átvilágítós kapun és az udvarias motozáson is túlestél, akkor végre beléphetsz vágyaid terébe, Minakshi templomába. A belépés ingyenes, de ha fényképezni is akarsz, akkor arra jegyet kell váltanod. Hadd javasoljam: ne habozz, állj csak be az újabb sorba és perkálj!

Mert odabent aztán van mitől leesni az álladnak. Az oszlopcsarnokok és oszlopaik:

WP_20150222_019  WP_20150222_051

A szobrok:

WP_20150222_053 WP_20150222_052 WP_20150222_050 WP_20150222_049

A minden fordulóban felbukkanó szentélyek:

WP_20150222_054 WP_20150222_040

S ha mindez nem volna elég, ott az arany lótusz tava! A négy torony őrizte központi tér oszlopcsarnoka és lépcsői örökké népesek.

WP_20150222_057  WP_20150222_055

Minakshi templomában zajlik az élet. ha megéheztél, vehetsz magadnak ennivalót – persze szigorúan vegetáriánus ételeket szépen banánlevélbe csomagolva. Családok piknikeznek a templomjárás örömére. Vidám esküvői tömeg ünnepli az ifjú párt.

WP_20150222_044 WP_20150222_036

WP_20150222_025 WP_20150222_027

Persze lehetséges csendben elvonulni valamelyik sarokba. Sarok van elég. Akad itt áhítatos csendjét őrző hely is, de az nem a turisták számra. A magamfajta csak messziről nézheti, ahogy egy-egy szerzetes titokzatos edényekkel oson ki-be vagy a csendes kis csoportokban érkezőknek némán megnyílik a rács…

WP_20150222_037

És ott a szentek szentje, a Minakshi szobortestét őrző szentély! A hely, ahonnan alkonyatkor fanfárok kíséretében, díszes hordszéken viszik esti nyugovóra férje, Siva mellé, s ahová reggel új ruhában, szertartások kíséretében visszahozzák őt, aki miatt a magamfajta útra kel. Aki miatt alkonyatkor mezítláb caplat végig Madurai szemetes utcáin. Aki miatt fél ötkor fölkel, hogy a reggeli sétát se hagyja ki.

Nos, oda, a szentélybe nem lehet belépnie európai embernek.

WP_20150222_042

Alkonyatkor tolonghat kívül és kerülgetheti a hímzett takarókkal ékes, csodálatosan kifestett templomi elefántot, aki egyik lábáról a másikra áll a szentély bejáratánál.

Várhatja, hogy az éktelen zenebona kíséretében feltűnjön a hordszék és eltűnjön valahová szinte követhetetlen gyorsasággal. Hajnalban kifestett tehénkékkel futhat össze meg újra az elefánttal, aki még a reggeli, smink előtti állapotában himbálja ormányát. Tulajdonképpen vigasztalódhatok: ők se mennek be….

Háry János kalandjai Indiában

Illetve… szóval ha megkérdezik tőle, járt-e Indiában, minden bizonnyal nagyot bólint rá és lélegzetvételnyi szünet nélkül meséli el kalandjait tigrisekkel, maharadzsákkal, jógikkal. Abban is biztosak lehetünk, hogy a történet végén India népe könyörögve kéri majd magát Háryt, hogy foglalja el a maharadzsák ősi trónját, ám ő szerényen visszautasítja és Örzséjét kézen fogva tér vissza Nagyabonyba, ahol a kocsmában a falu népe tátott szájjal hallgatja kalandjait….

HAPCI!!!!!

WP_20150503_16_55_52_Pro

Ha meg Hanumánt kérdezitek, akkor ő igen mértéktartóan arról tud beszámolni, hogy a Vadaskert iskola jótékonysági gálaműsorában kétségtelenül összefutottak. Mármint Háry bátya és a varázslatos indiai dzsungel.

A nagyotmondó vitéz ifjabb és éltesebb kiadásban dicsekedett a színpadon.

     WP_20150503_17_10_00_Pro WP_20150503_17_10_23_Pro WP_20150503_17_10_13_Pro

Az indiai vadont pedig a jóga erejével bűvölte színpadra a másodikosok csapata tüneményes tanító nénijük vezényletével:

WP_20150503_030Az életre kelt erdő története a csillagfényes éjjel kezdődik, amikor minden csendes és az állatok biztonságban pihennek a sötét lombú fák árnyékában.

WP_20150503_013Nem is sejtik, hogy a vadász már zsákmányszerzésről álmodik. Virradatkor el is indul, hogy íjával elejtsen néhányat az erő vadjai közül.

WP_20150503_035A dzsungel azonban megérezte, mekkora veszély fenyegeti gyermekeit. Fái életre keltek, körülvették a vadászt eltakarva a védtelen állatokat, amelyek így megmenekültek.

WP_20150503_023    WP_20150503_040

A vadász pedig mozdulni sem tudott. A varázslat szoborrá változtatta őt. Azóta is ott áll a folyóparton, a híd mellett kivont íjjal és nézi, nézi, hajnalonta hogyan járnak inni az állatok.

Csak egy újabb varázslat oldhatja fel őt.

WP_20150503_043És talán a nézőtéren ülőket is…

WP_20150503_16_07_32_Pro